Sản Phẩm

Sản Phẩm

Gạch lát chữ H

Thường được sử dụng cho chuồng ngựa và lối đi bộ đòi hỏi sự an toàn và độ bền cao.

Kích thước: 304mm x 304mm

Gạch lát sàn hình chữ H       Gạch lát sàn hình chữ H